-Gelin Birlik Olalım
-Ortak İnanç Esasları
-Ortak İbadetler ve Ahlaki Değerler
-Barışa Davet
-İslam'da Kitap Ehli
-Ortak Fikri Mücadele
-Radikalizm Tehlikesine Karşı Birleşmek
-İslam Tarihinde Kitap Ehli
-İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
-Gazete Kupürleri

Diğer Bölümler
 • Hz.İbrahim ve Hz.Lut
 • Hz.Yusuf
 • Hz.Musa
 • Hz.Süleyman
 • Hz.Meryem
 • Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir, Allah'ın Peygamberidir
 • Hz.İsa Ölmedi
 • Hz.İsa Gelecek
 • Hz.Muhammed • görüşmeler
  israil ile basın toplantısı
  Adnan Oktar'ın İsrail'den gelen yetkililer ve dini liderlerle yaptığı Basın Toplantısı (20 Ocak 2010) - Film >>>

  Adnan Oktar'ın İsrail'den gelen yetkililer ve dini liderlerle yaptığı Basın Toplantısı (20 Ocak 2010) - Deşifre Metni >>>

  israildelegasyon
  Adnan Oktar'ın İsrail Heyeti ile gerçekleştirdiği Canlı TV programı (19 Ocak 2010)- Film >>>

  Adnan Oktar'ın İsrail Heyeti ile gerçekleştirdiği Canlı TV programı (19 Ocak 2010)- Deşifre Metni >>>

  israildelegasyon
  Adnan Oktar'ın İsrail Heyeti ile gerçekleştirdiği basın toplantısından fotoğraflar>>>

  Adnan Oktar'ın İsrail Heyeti ile gerçekleştirdiği TV programından fotoğraflar>>>

   

  - Osmanlı döneminde Kitap Ehline sevgi ve merhamet >>>

  - Peygamberimiz (S.A.V) ve 4 halife döneminde Yahudilere ve Hıristiyanlara yapılan uygulamalar >>>

  - Mehdiyet dönemi Müslümanların, Musevilerin ve Hıristiyanların birlikte huzur içinde yaşayacakları bir dönemdir >>>

  - İslam dünyasında bir ilk: Adnan Oktar Museviler ve Müslümanların arasında kardeşliği tesis ediyor >>>

  - Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler aynı Allah'a inanırlar >>>

  - Hz. İsa (A.S.)'nın fiziksel özellikleri ve kıyafetleri >>>

  - Hz. İsa (as) Allah değildir, Allah'ın bir tecellisidir. >>>

  - Evanjelik masonların İncil'e dayandırmaya çalıştıkları sahte izahlara dikkat >>>

  - Samimi Museviler de tevhid inancına bağlı, Allah'ın bizlere emaneti olan kardeşlerimizdir >>>

  - Masonların etkisinde kalan bazı Evanjelikler, deccalin kirli oyununa gelmemelidirler >>>

  - Masonluğun kirli yüzünü bilmeyen pek çok dindar, farkında olmaksızın masonik sistemi desteklemektedirler >>>

  - Terorizmi İslama maletmeye çalışan zihniyet, terörizmin asıl kayndığı olan Darwinist zihniyettirdir >>>

  - Mescid-i Aksa'daki olaylar, masonların güdümünde suni olarak gerçekleştirilen bir provokasyonun sonucudur >>>
  - Kuran'da adalet ile ilgili ayetler >>>
  - Kuran'da affedicilik ile ilgili ayetler >>>


  - Hz. Mehdi (a.s.) görülmemiş bir adalet anlayışına sahip olacaktır. >>>
  - Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.) dönemindeki barış ve huzur ortamı >>>
  - Tevrat'a göre Hz. Mehdi (a.s.) dönemindeki barış ve huzur ortamı >>>


  Allah'a iman eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birleşelim. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler bu şekilde ortak bir kelimede birleştiklerinde, birbirlerinin düşmanı değil dostu olduklarını anladıklarında, asıl düşmanın ateizm ve dinsizlik olduğunu gördüklerinde ve birlikte bu fikirlere karşı ilmi bir mücadele yürütüldüğü takdirde, asırlardır süren çatışmalar, husumetler, korkular, terör eylemleri sona erecektir...

  Hak dinler, temelde aynı inanç ve ahlaki modeli insanlara sunmuşlardır. Hepsi, Allah'ın varlığı, birliği, insanın ve tüm varlıkların yaratılış amaçları, Allah'ın beğendiği ideal tavır ve yaşam biçiminin nasıl olması gerektiği, iyi, kötü, doğru, yanlış kavramlarının neler oldukları, sonsuz yaşam için neler yapması gerektiği gibi konularda aynı inanç esaslarına sahiptir.

  İnsanın, izlemesi gereken yol Rabbimiz'in bildirdiği yol olmalıdır. Allah her dönemde elçileri ve kitapları aracılığıyla insanlara yol göstermiş, razı olacağı düşünce, davranış, ahlak ve yaşam biçimini insanlara haber vermiştir. Allah'ın emrine uyan ve güzel davranışlar gösterenler, hem dünyada hem de ahirette güzel bir yaşamı umabilirler.


  Kuran'dan önce indirilen hak kitaplarda da Kuran'la uyum içinde olan bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde sevgiye, barışa ve sevgiye teşvik içeren açıklamalara, şiddetin ve zulmün yasaklandığına dair emirler bulunmaktadır.

  İslam medeniyeti ve Batı medeniyeti arasında bir çatışma olamaz, çünkü Batı medeniyetinin temellerini oluşturan Yahudi-Hıristiyan inancı, İslam'la çatışma değil uyum ve ittifak içindedir..

  İman edenlerin birlik olup tüm din-dışı ideolojilere karşı yapacakları bir fikri mücadele özlenen barış ve huzuru sağlayacaktır. Allah ayetlerinde şu şekilde buyurmaktadır:

  İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)


  Zararlı ve yıkıcı bir hareket olmasına rağmen radikalizmin taraftar toplayabilmesinin temelinde cehalet yatmaktadır. Gereği gibi bilgilendirilmeyen ya da yanlış veya tek taraflı bilgilendirilen kitleler aşırı akımların etkisi altına girebilmekte, bu akımların öne sürdüğü fikirleri muhakeme etmeden kabullenebilmektedirler.
  Üç İlahi dinin mensuplarının el birliği ile yürütecekleri fikri çalışmalar, radikalizme zemin hazırlayan koşulların ortadan kaldırılmasına aracı olacaktır.

  Tarihte, İslam idaresi altındaki Hıristiyan ve Yahudilerin konumunu tarafsız bir gözle inceleyen herkes açık bir gerçekle karşılaşacaktır: Kitap Ehli, İslam idaresi altında her zaman huzur ve güvenlik içinde yaşamıştır. Hatta, kimi zaman başka idarelerin altında zulüm görerek, İslam topraklarına sığınmışlar ve aradıkları güveni Müslüman ülkelerde bulmuşlardır.

  Son yıllarda İlahi dinler arasında, birbirini anlama ve sempatiye dayalı sıcak bir yakınlaşma yaşanmaktadır.

  Kuran'ı incelemeden, birtakım uygulamaların Kuran'da yeri olup olmadığını bilmeden, İslamiyet ve Müslümanlar hakkında yorum yapılması son derece hatalıdır. Tek bir topluluğun veya toplumun yaşam tarzını ele alarak, İslam'ı anlamaya çalışmak kişiyi çok yanıltabilir. Öyleyse öncelikli olarak yapılması gereken gerçek İslam'ın öğrenilmesi olmalıdır.

   

   

  KUTSAL MEKANLAR


  MUSEVİLER NAMAZ KILIYOR

  KARAİM MUSEVİLERİ NAMAZ KILARKEN

  De ki: "İster ona inanın, ister inanmayın: O, daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğu zaman, çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler." Ve derler ki: "Rabbimiz yücedir, Rabbimizin va'di gerçekten gerçekleşmiş bulunuyor."
  Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur'an) onların huşu (saygı dolu korku)larını arttırıyor.
  De ki: "Allah, diye çağırın, 'Rahman' diye çağırın, ne ile çağırırsanız; sonunda en güzel isimler O'nundur." Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse. Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.

  (İsra suresi, 107-111)


  HIRİSTİYANLAR NAMAZ KILIYOR


  HZ. İSA GELECEK (138 alamet) >>

  Birçok kimsenin sandığının aksine Hz. İsa çarmıha gerilip öldürülmemiş, başka bir sebeple de ölmemiştir. Kuran'da onu asamadıkları ve öldüremedikleri kesin bir şekilde belirtilir ve Allah'ın onu Kendi katına yükselttiği haber verilir. Hiçbir ayette Hz. İsa'nın öldüğünden ya da öldürüldüğünden söz edilmez. Bunların yanı sıra, Kuran'da Hz. İsa hakkında öyle bilgiler verilir ki, bunlar tarihte henüz gerçekleşmemiştir ve bu olayların gerçekleşmesi ancak Hz. İsa'nın yeryüzüne geri dönmesi ile mümkün olacaktır. Kuran'ın haber verdiği olayların gerçekleşeceğinden ise hiçbir kuşku yoktur.
  TEVRAT'IN DİLİNDEN TEVRAT

  (Musevi okuyucumuz Hazan tarafından gönderilmiştir.)

  MAKALELER

  "Medeniyetler Çatışması" Darwinist Zihniyetin Ürünüdür
  Kenan Diyarı Tüm İlahi Dinler İçin Barış ve Esenlik Yurdu Olmalıdır
  Diyalog Düşüncesi Doğru mu, Yanlış mı?
  Müslümanın Kitap Ehli'ne ve Ateist Siyonizm'e bakış açısı nasıl olmalıdır?
  Sağduyulu Yahudilerin İsrail'in Şiddet Politikalarına Tepkileri
  Dünya Bir "İslam Birliği"ne Muhtaç
  Radikalizm Yanılgısı
  HZ. İSA'YI BEKLEMEK: Hıristiyanlar ve Müslümanlar İçin Ortak Bir Müjde
  Hz. Muhammed'in (sav) Kitap Ehli'ne Karşı Örnek Tutumu
  Dünya Tarihinde Bir Dönüm Noktası:
  ATEİZMİN ÇÖKÜŞÜ
  İsraillilere Çağrı
  Dünyayı ayağa kaldıran film ve Hz. İsa
  Hıristiyan Dünyası Ateist Siyonizme Karşı Dikkatli Olmalıdır
  Hz. Mehdi (A.S.), sel gibi kan akıtmak isteyen deccal taraftarlarının oyununu bozacaktır
  İran ve İsrail arasında savaş olmayacak, yalan haberlerle gündemin meşgul edilmesi doğru değil
  Haman kelimesi
  Hz. Mehdi (A.S.)'ın zuhurunun, Hz. İsa (A.S)'ın ise nüzulünün beklendiği Ahir Zamanda devlet adamlarında Allah'a ve dine yöneliş hızlanmıştır

   

  Adnan Oktar

  ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDAN KİTAP EHLİ İLE İLGİLİ SEÇME BÖLÜMLER

  ADNAN OKTAR: "GELİN ORTAK BİR KELİMEYE GELELİM. ALLAH’IN BİRLİĞİNE...">>>

  ADNAN OKTAR: MUSEVİLER PEYGAMBER SOYUDUR >>>

  ADNAN OKTAR: HIRİSTİYANLARI, MUSEVİLERİ ALLAH DOSTU OLARAK GÖRÜYORUM >>>

  EHL-İ KİTAP KARDEŞLERİMİZDİR >>>

  SAYIN ADNAN OKTAR'IN KİTAP EHLİ KONUSUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMALARDAN ÖRNEKLER >>>

   

  Kuran-ı Kerim

  ADNAN OKTAR'IN KİTAP EHLİ İLE GÖRÜŞMELERİ

  Adnan Oktar'ın American Public Tv Röportajı - 1. Bölüm - (24 Aralık 2009) >>>

  Adnan Oktar'ın American Public Tv Röportajı - 2. Bölüm - (25 Aralık 2009) >>>

  Adnan Oktar'ın Hesham Tillawi (Republic Broadcasting Network) Röportajı (19 Aralık 2009) >>>
  Rabbi Yehuda Glick ve Adnan Oktar'ın canlı yayın sohbeti
  (3 Aralık 2009) >>>
  Sanhedrin Hahamları ve Adnan Oktar'ın canlı yayın sohbeti
  (1 Aralık 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın Detroit Christian Radio WMUZ'dan Bob Dutko ile Röportajı
  (17 Kasım 2009) >>>
  Haham Menachem Froman ve Adnan Oktar'ın canlı yayın sohbeti (10 Kasım 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın James Allen Show röportajı
  (24 Ekim 2009) >>>

  Adnan Oktar'ın Mac's World Live röportajları
  (20 Ekim 2009) >>>
  (6 Kasım 2009) >>>

  Adnan Oktar'ın Steve Gilmour - Talk Radio Europe röportajı
  - 5 Ekim 2009 >>>
  - 29 Eylül 2009 >>>
  - 24 Eylül 2009 >>>
  Adnan Oktar'ın Jesse Woodrow röportajı
  (15 Eylül 2009)>>>
  Adnan Oktar'ın Tamar Yonah röportajı,
  İsrail Ulusal Radyosu
  (13 Ağustos 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın Sanhedrin Hahamlarıyla Görüşmesi
  (1 Temmuz 2009)>>>
  Adnan Oktar'ın Joel Richardson röportajı
  (22 Haziran 2009)>>>
  Adnan Oktar'ın İsrailli öğrencilerle görüşmesi
  24 Eylül 2009

   


   


   

   

   


  DİĞER LİNKLER

  Terör sevgiyle yenilir
  İslam Birliğine Çağrı
  Allah Sevgisi
  Hz. İsa
  Hz. Mehdi
  Tevrat'tan Hikmetler ve Güzel Öğütler
  Kutsal Kitaplarda Mehdi
  Mesih İsa
  Yaşanan Ahirzaman
  İslam'a Davet  Satın Al
  Acrobat (pdf) indir
  Ayrıca İngilizce

  HABERLER

  "DİNLER TERÖRÜ LANETLER" konferansı  DESTEK OLUN
  Harun Yahya'nın eserlerinin daha fazla insana ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

  ÜYE OLUN
  Sitemizdeki gelişmelerden haberdar olmak için e-mail listemize katılın.


  Ana Sayfa | Gelin Birlik Olalım | Ortak İnanç Esasları | Ortak Değerler | Barışa Davet | İslam'da Kitap Ehli | Ortak Fikri Mücadele
  Radikalizm Tehlikesine Karşı Ortak Mücadele | İslam Tarihinde Müslümanlar ve Kitap Ehli | İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
  Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut | Hazreti Yusuf | Hazreti Musa | Hz.Süleyman | Hazreti Meryem | Hazreti İsa Ölmedi
  Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir Allah'ın Peygamberidir| Hazreti İsa Gelecek | Hazreti Muhammed
  Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler
  Bu sitede yayınlanan tüm yazılar, Harun Yahya'nın kitap ve makalelerinden derlenmiştir.